LỄ KHÁNH THÀNH PHÒNG CAN THIỆP TIM MẠCH BỆNH VIỆN TIM MẠCH CẦN THƠ