Tổ chức sự kiện Team Building

Xây dựng các sân khấu, đạo cụ tổ chức các sự kiện Team building

Dịch Vụ Team Building của Nam Thái Dương tạo nên sự tương tác giữa các cá nhân nhân viên, giữa nhân viên và công ty, thôi thúc nhân viên hành động vì lợi ích chung của cả tập thể, lấy lợi ích của tập thể làm mục tiêu phấn đấu lâu dài. 
Dịch Vụ Team Building - Tất cả các sản phẩm dịch vụ của Nam Thái Dương đều có thể được tiến hành theo các hình thức dưới đây:
* Hoạt động dã ngoại (outdoor activities)
* Hoạt động trong phòng (indoor activities)
* Hoạt động kéo dài nhiều ngày (chain or serial activities)
Tùy thuộc vào cách đánh giá của khách hàng về nhu cầu của chính mình, Nam Thái Dương sẽ tư vấn cho khách hàng nên lựa chọn hình thức tổ chức nào là phù hợp nhất với mục tiêu đề ra và ngân sách cho phép. Nam Thái Dương cam kết thực hiện được đúng những mục tiêu sau khi đã thỏa thuận được các chi tiết cụ thể của từng yêu cầu công việc và từng tình huống cụ thể, không phụ thuộc vào hình thức và địa điểm tổ chức dịch vụ team building.