Dịch vụ

tổ chức khởi công, động thổ

Nhà bạt không gian là một trong những thiết bị tạo không gian có quy mô lớn được thiết...

Nam Thái Dương là một đơn vị phù hợp và tin cậy để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn...

Công ty chúng tôi có rất nhiều loại cổng hơi cho quý khách lựa chọn với dịch vụ cho thuê...

Với những sự kiện lớn, mang tính chất quan trọng và tầm cỡ được tổ chức ngoài trời...

Tổ chức lễ hội rất quan trọng từ việc đưa ra ý tưởng tổ chức đến những hoạt động...

Tổ chức sân khấu, cổng chào, bảng hiệu, cung cấp người mẫu cho sự kiện khai trương

Cho thuê & sản xuất thiết bị tổ chức sự kiện

Xây dựng các sân khấu, đạo cụ tổ chức các sự kiện Team building

Xây dựng sân khấu, các thiết bị âm thanh và ánh sáng, các đạo cụ trang trí, người mẫu,...

Thực hiện các chiến dịch truyền thông, tiếp thị bằng nhiều hình thức như Roadshow, quảng...

Lên ý tưởng, nội dung, lập kế hoạch truyền thông và tiếp thị