LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐT.852B GIAI ĐOẠN 2

Lễ khởi công dự án công trình đt.852b

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐT.852B GIAI ĐOẠN 2