Lễ khánh thành cầu chợ kinh và thông xe trên tuyến đường tỉnh 940

Lễ khánh thành cầu chợ kinh và thông xe trên tuyến đường tỉnh 940