Ngày hội việc làm trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Tổ chức sự kiện ngày hội việc làm tại trường Đại Học Y Dược Cần Thơ

Sự kiện ngày hội việc làm tại trường Đại Học Y Dược Cần Thơ