Syngenta Reflect Xtra "Nâng Tầm Gạo Việt"

Ngày hội Syngenta

SUNEvents đã đồng hành tổ chức buổi lễ giao lưu giữa SYNGENTA cùng bà con nông dân tại miền Tây.