Khởi công dự án Trung tâm Dữ liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Lễ khởi công

Ngày 27/5, Tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường long trọng tổ chức Lễ khởi công tiểu dự án 4 “ Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường của khu vực, phục vụ phân tích, đanh giá và hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu”.

SUNEvents đồng hành cùng buổi lễ khởi công của Bộ Tài nguyên và Môi trường.