KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH BÁC HỒ CHÍ MINH

KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH BÁC

Giản dị, khiêm tốn, quên mình vì dân, vì nước là những  phẩm chất cao đẹp ở Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ thuở thiếu thời, khi làm người phụ bếp trong một chuyến tàu ra đi tìm đường cứu nước đến khi làm người thầy truyền đạt tri thức cho học trò và đến lúc đảm nhận trọng trách Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ở cương vị nào Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn giữ cuộc sống thanh bạch, giản dị, khiêm tốn và hết sức tiết kiệm.

Với tinh thần của người cộng sản, Hồ Chí Minh đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, dành trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước, phấn đấu thực hiện “ham muốn tột bậc” làm cho “Đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đất nước độc lập, nhân dân thoát khỏi ách nô lệ, được sống cuộc sống tự do, bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội nhưng cuộc sống thanh bạch của vị Chủ tịch nước vẫn không có gì thay đổi. Người không đòi hỏi bất kỳ những gì riêng tư cho mình, kể cả trong những dịp kỷ niệm Ngày sinh của Người.
  
Để được cuộc sống Ấm no như Hôm nay, cả đất nước nói chung cũng như cá nhân của Nhà Sunevents nói riêng cũng gửi đến lời tri ân đến người, một vị lãnh tựu đất nước đầy nghị lực hào hùng và luôn vì nước quên thân. 
Nhân dịp kỷ niệm "130 NĂM NGÀY SINH CỦA BÁC"  Nhà Sunevents Vinh dự được chọn làm nhà nhà cung cấp thiết bị và trang trí cho sự kiện đầy trọng đại này.
Nói tiếp vẻ vang ấy , nhà Sunevents vẫn không ngừng nổ lực, làm việc hết sức vì sự đam mê trách nhiệm dù cho là bao nhiêu tuổi, thì đam mê vẫn cứ cháy bỏng trong mỗi thành viên nhà Sunevents:
"Bảy mươi tám tuổi chưa già lắm
Vẫn vững hai vai việc nước nhà
Kháng chiến dân ta đang thắng lợi
Tiến bước ta cùng con em ta” ."