LỄ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI CỒN KHƯƠNG - CẦN THƠ

Lễ Khởi động dư án Khu đô thị mới Cồn Khương ngày 27/9/2019 tại Cần Thơ