LỄ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG ĐT.852B, GIAI ĐOẠN 2

lễ khởi công

Lễ Khởi Công công trình đường ĐT.852B, giai đoạn 2