Lễ Trao Thưởng đợt 7 CTKM "88 NGÀY VÀNG – TRÚNG 88 XE Honda BLADE"

Lễ trao thưởng của hệ thống head hồng đức

Lễ Trao Thưởng đợt 7 CTKM "88 NGÀY VÀNG – TRÚNG 88 XE Honda BLADE"

- Tưng bừng Lễ trao thưởng đợt 7 chương trình khuyến mãi: “88 NGÀY VÀNG – TRÚNG 88 XE Honda BLADE của hệ thống Head Hồng Đức sáng ngày 04/11/2018
- Sun Event hân hạnh tiếp tục đồng hành cùng Hệ thống HEAD Hồng Đức tổ chức lễ trao thưởng đợt 7 cho 15 vị khách hàng tiếp theo may mắn tiếp theo trúng xe honda BLADE tại Head Hồng Đức 7