Lễ khai trương phòng giao dịch đầm dơi - Kiên Long Bank

Lễ khai trương phòng giao dịch đầm dơi - Kiên Long Bank