Lễ kỷ niệm 70 năm lực lượng vũ trang cần thơ

Lễ kỷ niệm 70 năm lực lượng vũ trang cần thơ