Lễ khánh thành trường chính trị hậu giang 2015

Lễ khánh thành trường chính trị hậu giang 2015