Lễ Trao Thưởng đợt 1 CTKM "88 NGÀY VÀNG – TRÚNG 88 XE Honda BLADE"

Lễ trao thưởng của hệ thống head hồng đức

Lễ Trao Thưởng đợt 1 CTKM "“88 NGÀY VÀNG – TRÚNG 88 XE Honda BLADE"

- Lễ trao thưởng đợt 1 chương trình khuyến mãi: “88 NGÀY VÀNG – TRÚNG 88 XE Honda BLADE của hệ thống Head Hồng Đức ngày 09-09-2018
- Tập thể Sun Event rất hân hạnh được đồng hành cùng Head Hồng Đức