Lễ Khởi Công Tuyến Đường Trục Phát Triển Kinh Tế Tỉnh Sóc Trăng

Lễ Khởi Công Tuyến Đường Trục Phát Triển Kinh Tế Tỉnh Sóc Trăng

Lễ Khởi Công Tuyến Đường Trục Phát Triển Kinh Tế Tỉnh Sóc Trăng
LỄ KHỞI CÔNG TUYẾN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH SÓC TRĂNG. NGÀY 23-05-2018