Lễ Khánh Thành Trụ Sở Chính và Tri Ân Khách Hàng Cty Hoàng Giang - Kubota

Khánh thành trụ sở chính và tri ân khách hàng Cty Hoàng Giang - Kubota

Lễ Khánh Thành Trụ Sở Chính và Tri Ân Khách Hàng Cty Hoàng Giang - Kubota