Lễ khánh thành Ngân hàng Kiên Long

Tổ chức lễ khánh thành Kiên Long BANK

Sự kiện khánh thành trụ sở Kiên Long Bank