Ngày hội xe 67

Tổ chức sân khấu, dựng rạp, bảng hiệu, âm thanh ánh sáng ngày hội xe 67

Sự kiện ngày hội xe 67

- Sự Kiện HỘI NGỘ HONDA 67 TOÀN QUỐC LẦN THỨ 11 tại TP CẦN THƠ
- Gần 2000 thành viên trên mọi miền đất nước về với vùng đất Tây Đô